Tennis Vereniging Oeffelt
 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van TV Oeffelt bestaat uit:

  • Voorzitter: Paul van Asten
  • Secretaris: Kristin Bolt
  • Penningmeester: Rob Jilisen

Heb je een vraag aan het bestuur? Mail dan naar info@tvoeffelt.nl


De overige bestuursleden zijn:

  • Jeugdcommissie en ledenadministratie: Jonique Graat
  • Gebouw, baan en groen commissie: John Arts
  • Kantinecommissie: Petra Arts